Den Hvide linie

Vores grundlæggende indgangsvinkel

Børn/unge spiller fodbold for:

  • at have det sjovt at være involveret

  • at have bolden og blive dygtigere

  • at være accepteret

  • at være en del af et forpligtende fællesskab

  • at få nye venskaber

 Denne indgang danner værdigrundlaget for vores mange aktiviteter, fra bredde til elitehold. Åbent miljø, hvor der tilbydes differentieret træning; så der er kvalitet til både dem der vil gå hele vejen og dem der udelukkende vægter det sociale.

Nødvendig forældre hjælp:

Når man er forældre i Holstebro Boldklub, og for at klubbens trænere og ledere kan give jeres bran/børn de absolut bedste betingelser, samt mest fantastisk oplevelser, så forpligter man sig på at hjælpe til med 1-2 opgaver i klubben i løbet af en sæson.

Det sker ved udlevering af et afkrydsningsskema, med forskellige opgaver. Skemet skal udfyldes og afleveres til træneren for det pågældende hold.

Retningslinjer til forældre under kamp:

  • Forhold dig roligt på sidelinjen - give børnene/de unge gode betingelser når de spiller deres kampe.

  • Ophold dig langs den ene sidelinje, og i god afstand til trænere og spillere.

  • Respekter trænerens beslutninger - søt og vær positiv

  • Respekter dommerens beslutninger - se han rolle som vejledende

  • Skab god stemning omkring holdet og deres kampe

  • Husk det er dit barn der spiller fodbold og ikke dig

 Er du utilfreds eller uforstående kontakt træneren, eller en person i ungdomsudvalget. Hvendvend dig på en pæn og ordentlig måde.

 Klubben øsnker at have en god, åben og konstruktiv dialog, hvor man griber fat i tingene inden de udvikler sig i negativ retning.

Tak fordi i som forældre bidrager til et godt klubmiljø!

 

 

Niels Andersen
Formand Amatør & Ungdom
Skriv en besked