Ny struktur i HB

24. september 2019
holstebro_lb_1_980x370(1)

Bestyrelsen har besluttet at etablere en struktur i klubben der kan bære en oprykning og i øvrigt sikre en stærk og konkurrencedygtig amatørafdeling. Indsatsen er flerbenet:

Vi har pr. d. 15/9 valgt at ansætte Michelle Schmidt Buhl som deltidsadministrator i Holstebro Boldklub. Michelle vil blandt andet komme til at stå for kontingentopkrævning, bogholderi og materialebestilling i tæt samarbejde med udvalgene. På længere sigt vil hun også tage sig af lønudbetalinger samt løfte nogle administrative opgaver så Søren Berthelsen kan få frigjort noget tid til sponsorpleje. Michelle har igennem de seneste år været frivillig i klubben i kraft af sine drenge, og kender os derfor ret godt. Vi glæder os til samarbejdet.  

I samme omgang har vi valgt at dele arbejdet lidt op imellem os, og der vil blive etableret helt nye arbejdende udvalg. Det overordnede mål med dette tiltag er at styrke organisationen og sikre at der ikke er nogen der kører trætte i at være frivillig i og omkring Holstebro Boldklub. Der er udarbejdet rå arbejdspapirer/-opgavebeskrivelser til følgende udvalg:

  • Seniorudvalg
  • Ungdomsudvalg 
  • Event - & Sponsorudvalg
  • Stadion - & Driftsudvalg

Og lige rundt om hjørnet håber vi at kunne etablere et kommunikationsudvalg og et jubilæumsudvalg også.

Til hvert enkelt udvalg er der udpeget en frivillig koordinator der i den kommende tid har ansvaret for at få bygget strukturen op og at få fordelt opgaverne imellem sig.

Ift. kontorfaciliteter i klubhuset, så bliver der indrettet et arbejdsrum i det eksisterende kontor i stueetagen med to skrivebordspladser som alle udvalgene kan benytte sig af.

Der er mange opgaver der kommer til at skifte hænder, mange aftaler der skal indgås og en del at rydde op i, men vi forventer at det hele er landet et rigtigt godt sted når vi går ind i 2020. 

På bestyrelsens vegne

Helle Manicus  

 

NB! Kontaktoplysninger til administration og udvalgskoordinatorer findes her 

https://www.holstebroboldklub.dk/kontakt.html