Betingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af tjeneste ydelser fra Holstebro Boldklub.

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, der handler via Holstebro Boldklubs hjemmeside. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

 Holstebro Boldklubs hjemmeside  ejes og drives af Holstebro Boldklub Elite ApS , CVR-nr: 20106387, Mozartsvej 5 7500 Holstebro, tlf. 9741 1815 mobil 2324 3192 Mail formand@holstebroboldklub.dk

Betaling og levering

Vi modtager betaling med.: Dankort, Visa, MasterCard, & MobilePay.

Vi opkræver ikke gebyr for betaling

Beløbet trækkes først, når tjenesteydelsen iværksættes.

 Priserne er angivet i danske kroner.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du indgik aftalen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan sende en e-mail, hvor du oplyser din begrundelse for din dit valg.

Du skal betale for den del af ydelsen, der er leveret indtil din fortrydelse, hvis du ønsker, at leveringen af [ydelsen] skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen på 14 dage. Det beløb du skal betale, er et beløb, der står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informer os om, at du fortryder købet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af aftalen.

Du har ikke fortrydelsesret ved levering af digitalt indhold [som fx musik, film, edb-programmer], som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister fortrydelsesretten, når du har givet dit samtykke.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, jf. det oven for anførte. 

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Reklamation – Klager over tjenesteydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på e-mail formand@holstebroboldklub.dk – tlf. 9741 1815

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.